Privacy-statement Vakantie Boerderij Pepinushof

 

 

 

 

 

Als Vakantie Boerderij Pepinushof willen wij ons houden aan de AVG: Algemene Verordening Gegevensbescherming. Met dit statement waarin wij u graag willen vertellen dat wij veel waarde hechten aan de bescherming van uw persoonsgegevens.

In dit privacy statement geven we transparante informatie over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Als vakantie boerderij houden wij ons in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in het Privacy beleid van onze camping;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt of uw persoonlijke belangenbehartiging;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.
 • Als Boerderijcamping zijn wij de registratie als gast van onze camping verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
 • Indien u na het doornemen van ons privacy beleid, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens.
 • In het kort gebruiken wij uw persoonsgegevens voor;
  • facturatie,
  • uitnodiging voor activiteiten.
 • In principe hoeft u alleen contact met ons op te nemen indien u niet wilt dat wij u berichten. Maar ook als u andere vragen heeft, neem dan gerust contact met ons op:

 

Vakantie Boerderij Pepinushof

E:pepinushof@hetnet.nl

T:0475-481355